Instalacje techniczne

Specyfikacja szczegółowa do zapytania 
na dostawę materiałów, aparatury i usług niezbędnych do budowy i badań prototypowych chillera do Projektu nr RPMA.01.02.00-14-5805/16
Opracowanie i wdrożenie przedprodukcyjne chillera o wysokiej sprawności energetycznej B300/B/14-45/MOD”.

2.1.III „Instalacje techniczne”

Zakup osprzętu laboratoryjnego, materiałów dla infrastruktury instalacyjnej (CPV 38410000-2).

Zakupy obejmują:

  • Buty ochronne z podeszwą antypoślizgową i izolacją elektryczną (dielektryczne), o niniejszej numeracji: 40 – 1 para / 42 – 2 pary / 44 – 5 par / 47 – 1 para – łącznie 9 par
  • Manometr próżniowy 80 mm, 1/8”mNPT, klasa dokładności 1,6 – 1 szt.
  • Pompa próżniowa dwustopniowa o wydajności co najmniej 140 l/min – 1 szt.

Termin dostawy ustala się do 31.08.2018 r. W przypadku zmiany terminu realizacji projektu, zmianie może ulec adekwatnie termin dostawy.

Ilekroć w niniejszej specyfikacji wskazane są marki lub modele konkretnych producentów, tylekroć w tych sytuacjach dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Dopuszcza się oferty częściowe. Każda pozycja kosztowa będzie przedmiotem odrębnej oceny punktowej.

Wykonanie: GrafMEDIA