Konstrukcje nośne i oblachowanie

Specyfikacja szczegółowa do zapytania 
na dostawę materiałów, aparatury i usług niezbędnych do budowy i badań prototypowych chillera do Projektu nr RPMA.01.02.00-14-5805/16
Opracowanie i wdrożenie przedprodukcyjne chillera o wysokiej sprawności energetycznej B300/B/14-45/MOD”.

2.1.IV „Konstrukcje nośne i oblachowanie”

Konstrukcje nośne prototypowe i oblachowanie  (CPV 44110000-4).

  • Blacha nierdzewna, gat. 0H18N9, arkusz o grubości 0,8 mm, wys. min. 1000 mm. szer. min. 1000 mm – 13,0 kg*
  • Profil aluminiowy ceownik, 16x30x2,0 mm, odc. długości min. 1 mb – 1,5 kg*
  • Profil aluminiowy ceownik, 25x15x2,0 mm, odc. długości min. 1 mb – 2,0 kg*
  • Profil aluminiowy ceownik, 60x20x2,0 mm, odc. długości min. 1 mb – 1,0 kg*
  • Profil aluminiowy kątownik równoramienny, 20×2,0 mm, odc. długości min. 1 mb – 1,0 kg*
  • Profil aluminiowy płaski, 40×2 mm, odc. długości min. 1 mb – 1,5 kg*
  • Profil aluminiowy płaski, 40×3 mm, odc. długości min. 1 mb – 2,0 kg*
  • Siatka aluminiowa grubości 1 mm – 1 arkusz 1000×2000 mm – rozmiar oczek bez znaczenia.

*Zamawiający dopuszcza zmianę zapotrzebowania w zakresie masy wskazanej w poszczególnych pozycjach o +/- 0,5 kg.

Termin dostawy ustala się do 31.08.2018 r. W przypadku zmiany terminu realizacji projektu, zmianie może ulec adekwatnie termin dostawy.

Ilekroć w niniejszej specyfikacji wskazane są marki lub modele konkretnych producentów, tylekroć w tych sytuacjach dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Dopuszcza się oferty częściowe. Każda pozycja kosztowa będzie przedmiotem odrębnej oceny punktowej.

Wykonanie: GrafMEDIA