Dotacje UE

Niniejszym informujemy, że Bolid Sp. z o.o. realizuje bądź realizowała następujące projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013:

Wdrożenie systemu CRM/ERP w firmie Bolid Sp. z o.o.

oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Moduł zdalnej komunikacji do nadzoru pracy urządzeń chłodniczych

Opracowanie nowej technologii wytwarzania Olkitu budowlanego

Wzrost konkurencyjności firmy Bolid poprzez aktywność B+R – opracowanie nowej generacji osuszacza przemysłowego

Opracowanie i wykonanie nowego – przenośnego schładzacza do napojów owocowych i napojów jabłkowych typu CYDR z beczek KEG i jednorazowych pojemników PETAINER lub TETRA-PACK 10 L

Strategia rozwoju innowacji w firmie Bolid sp. z o.o.

Opracowanie i wdrożenie przedprodukcyjne chillera o wysokiej sprawności energetycznej B 300/B/15.0-45/MOD

Wdrożenie i wprowadzenie na rynek nowego Przemysłowego Osuszacza OWJS

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

ue

Wykonanie: GrafMEDIA