Dotacje UE

Niniejszym informujemy, że Bolid Sp. z o.o. realizuje bądź realizowała następujące projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013:

Wdrożenie systemu CRM/ERP w firmie Bolid Sp. z o.o.

oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Moduł zdalnej komunikacji do nadzoru pracy urządzeń chłodniczych

Opracowanie nowej technologii wytwarzania Olkitu budowlanego

Wzrost konkurencyjności firmy Bolid poprzez aktywność B+R – opracowanie nowej generacji osuszacza przemysłowego

Opracowanie i wykonanie nowego – przenośnego schładzacza do napojów owocowych i napojów jabłkowych typu CYDR z beczek KEG i jednorazowych pojemników PETAINER lub TETRA-PACK 10 L

Strategia rozwoju innowacji w firmie Bolid sp. z o.o.

Opracowanie i wdrożenie przedprodukcyjne chillera o wysokiej sprawności energetycznej B 300/B/15.0-45/MOD

Prace B+R zmierzające do całkowitego wyeliminowania czynnika chłodniczego R404a i /r507a i zastrosowania zamienników o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego w chillerach B300/B/15-45/MOD i innych produktach firmy Bolid przy zastosowaniu najnowszej technologii serwisowania IoT

Wdrożenie i wprowadzenie na rynek nowego przemysłowego osuszacza OWJS

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Wykonanie: GrafMEDIA