Dotacje UE

Po raz kolejny mamy zaszczyt poinformować o pozytywnym zakończeniu kolejnego projektu.
Z dniem 30.04.2017 r. został zakończony Projekt RPMA.01.02.00-14-4492/16 pt. „Moduł zdalnej komunikacji do nadzoru pracy urządzeń chłodniczych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, priorytet I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

Przedmiotem projektu było opracowanie  i stworzenie uniwersalnego modułu – służącego do zdalnej komunikacji z produkowanymi przez nas urządzeniami chłodniczymi  a serwisem producenta.
Wypracowane rozwiązanie pozwala na zdalne monitorowanie i płynną zmianę parametrów pracy chillera – oraz diagnozowanie usterek – bez konieczności przyjazdu serwisu na miejsce pracy urządzenia.
Innowacyjne funkcje pozwoliły na stałą kontrolę parametrów produkcji, oszczędność czasu jak i pieniędzy.

Kontakt mailowy: joanna.maciejewska@bolid.pl

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu

ue2

**********************************************************************************************************************

Z ogromną radością mamy zaszczyt poinformować, iż w dniu 30 września 2013 roku zakończyliśmy merytoryczną realizację projektu „Wdrożenie systemu CRM/ERP w firmie Bolid sp. z o.o. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz budżetu państwa, priorytet II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza” działania 2.3 „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP”.

Dla nas wszystkich było to ogromne doświadczenie, dzięki któremu udało się wprowadzić szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Śmiało możemy stwierdzić, że realizacja projektu otworzyła wiele możliwości, co w widoczny sposób przekłada się, zarówno na efektywność, jak i na jakość naszej pracy.

Realizacja projektu, oprócz prac budowlanych i adaptacji pomieszczeń, obejmowała także zakup i montaż zestawów serwerowych, stanowisk komputerowych do obsługi klienta, stacji do projektowania, a także drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i projektor. Niemniej jednak, głównym naszym celem, był zakup i wdrożenie nowoczesnego sytemu zarządzania CRM/ERP.

Obecnie, nasza infrastruktura jest na bardzo wysokim, światowym poziomie, dzięki czemu możemy konkurować z największymi w branży. Z pewnością nie poprzestaniemy na jednym projekcie, gdyż możliwości jakie dają środki z Unii Europejskiej, nie tylko pomagają w rozwoju bieżącej działalności, lecz przede wszystkim otwierają szerokie perspektywy globalnej ekspansji.

Kontakt mailowy: joanna.maciejewska@bolid.pl

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

ue

Wykonanie: GrafMEDIA