schładzacze do piekarni

O chillerach

Schładzacze Bolid (ang. chillers) – są specjalistycznymi urządzeniami chłodniczymi, których zadaniem jest odprowadzenie ciepła wytwarzanego w procesach technologicznych za pośrednictwem wody lub innych mediów – cyrkulujących w obiegach zamkniętych – wg parametrów założonych dla tych procesów.

Produkowane są w wersjach B (do schładzania bezpośredniego) i M (do schładzania pośredniego).

Przystosowane są do pracy ciągłej (FLOW), realizowanej w cyklu automatycznym (AUT).

Schładzacze Bolid – są kompaktowymi konstrukcjami wyposażonymi w agregaty sprężarkowe i zbiorniki buforowe o pojemnościach od 8 do 1.700 L, w których następuje wymiana ciepła. Temperatura wód zmieszanych wyświetlana jest na sterowniku.

W zbiorniku buforowym usytuowany jest nowoczesny blok parownikowy, zasilany kapilarami dynamicznymi lub zaworem rozprężnym.

Cyrkulacja i wymiana ciepła wymuszana jest pompą z mieszadłem lub pompą wirową o dyspozycyjnych ciśnieniach 1÷5 bar i wydajnościach 10÷100 l/min.

Chillery pracują w standardzie woda/glikol +20/+15oC, +12/+7oC, oraz jako agregaty wody lodowej +1 ÷ +4oC.

Aktualnie produkowane są schładzacze o mocach od 0,5 do 34 kW i wyjątkowo szerokich zakresach temperatur wylotowych (od -20oC → do +25oC).

Urządzenia reprezentują klasę energetyczną EER/COP = A/B, gdyż wytwarzają akumulator lodowy, w którym gromadzony jest zapas zimna.

Opcjonalnie – wyposażane są w stopień AIR (ang. FREECOOLING) – do wstępnego schładzania powietrzem otaczającym.

Normatywne standardy wykonania i B.O.M.

kompaktowy – obudowany, kompletny agregat ze zbiornikiem buforowym, pompą cyrkulacyjną i automatyką. Dostarczany na palecie.

Wydajność chłodnicza (Cc) = moc chłodnicza indykowana (QCH)
– wg EN 12900 i warunków pracy Tevp=+7,2oC, Tamb=32oC, Tcond=+45oC

In/Out – przeznaczony dla odbiorników bezpowrotnie tracących wodę lodową w procesie
technologicznym. Oznacza równoważną ilość wody wchodzącej (In) do chillera i wychodzącej
(Out) jako lodowa.

stopień Air – (ang. free cooling) oznacza schładzanie przy użyciu chłodnicy powietrznej.

Urządzenia reprezentują klasę energetyczną EER/COP = A/B, gdyż wytwarzają akumulator lodowy, w którym gromadzony jest chłód w okresach mniejszych obciążeń cieplnych schładzacza.

energia

Wykonanie: GrafMEDIA